Wijziging keuze godsdienst

De leerlingen van de lagere school hebben bij instap in het 1ste leerjaar hun keuze van godsdienst schriftelijk bekend gemaakt aan de school.

Wil je het volgende schooljaar je keuze wijzigen dan moet je dit meedelen aan de school voor 30 juni van dit schooljaar. Dit kan door een mail te sturen naar de directie en het document in bijlage ingevuld terug te bezorgen aan de school.