Schooltoeslag

Gezinnen met schoolgaande kinderen en een laag inkomen, kunnen jaarlijks beroep doen op schooltoeslag. Sinds het schooljaar 2019-2020 moet je schooltoeslag voor leerlingen in het kleuter-, lager en secundair onderwijs niet meer zelf aanvragen. Als je recht hebt op schooltoeslag, krijg je deze steun automatisch uitgekeerd via het Groeipakket.  

Let wel: Leerlingen die onvoldoende aanwezig zijn (kleuters) of te vaak ongewettigd afwezig zijn (lagere school), kunnen het recht op hun schooltoelage verliezen. Ongewettigd afwezig ben je wanneer je zonder een geldige reden niet op school aanwezig bent: met een geldig ziektebriefje ben je wel wettig afwezig. 

Voorwaarden om te genieten van een schooltoeslag:

  • Nog geen 3 jaar op 31 december van het betrokken schooljaar

minstens 100 halve dagen aanwezig op school

  • 3 jaar op 31 december van het betrokken schooljaar

minstens 150 halve dagen op school

  • 4 jaar op 31 december van het betrokken schooljaar

minstens 185 halve dagen op school

  • 5 jaar op 31 december van het betrokken schooljaar

minstens 290 halve dagen op school
(in schooljaar 2019-2020 minstens 250 halve dagen)

  • 6 jaar of ouder op 31 december van het betrokken schooljaar

maximaal 29 halve dagen ongewettigd afwezig