Schooltoelage

Gezinnen met schoolgaande kinderen en een laag inkomen, kunnen jaarlijks beroep doen op schooltoeslag. Je moet de schooltoeslag voor leerlingen in het kleuter-, lager en secundair onderwijs niet zelf aanvragen. Als je recht hebt op schooltoeslag, krijg je deze steun automatisch uitgekeerd via het Groeipakket.

Twijfel je of je in aanmerking komt voor schooltoeslag? Op de website van het Groeipakket  vind je alle info.

Leerlingen die onvoldoende aanwezig zijn (kleuteronderwijs) of meer dan 29 halve dagen ongewettigd afwezig zijn (lager onderwijs), kunnen het recht op hun schooltoelage verliezen. Ongewettigd afwezig ben je wanneer je zonder een geldige reden niet op school aanwezig bent.