Schoolraad

De schoolraad heeft advies- en overlegbevoegdheid over een groot aantal onderwijsaangelegenheden. De schoolraad wordt om de vier jaar verkozen en vergadert minimaal driemaal per jaar.

 De huidige raad bestaat uit:

 • een voorzitter
  • Evi Danis 
 • een secretaris
  • Anja Verellen 
 • vertegenwoordigers van het personeel (pedagogische raad)   
  • Ann Branckaerts  
  • Anja Verellen  
  • Hilde Branckaerts  
 • vertegenwoordigers van de ouders (ouderraad)
  • Pieter Nicolaï 
  • Marijke Bertels
  • Evi Danis 
 • een vertegenwoordiger van het schoolbestuur
  • Kris Gebruers (schepen van onderwijs)