Privacy

Lokaal bestuur Olen behandelt jouw persoonsgegevens met respect voor je privacy

We volgen hiervoor de de Europese privacywet (GDPR) en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (Kaderwet).