Pedagogisch project

Onderwijs organiseren is een bewuste keuze van het beleid van het Olense Lokaal Bestuur.

We zaten samen met de directies van de scholen, leerkrachten en bestuur tijdens de pedagogische studiedag rond de tafel. Vanuit de organisatiewaarden van het lokaal bestuur en de waarden van het gemeentelijk onderwijs dachten we na over onze ambities, doelstellingen en waarden die ons uniek maken.

Deze oefening legt de basis van ons nieuw pedagogisch project voor de twee gemeentelijke basisscholen. Dit project bepaalt de visie en kleurt de dagdagelijkse praktijk van het onderwijs van onze kinderen.

#samenschoolmaken