Oudercomité

Als ouders zijn we verantwoordelijk voor de opvoeding van onze kinderen, maar ook de school vervult hierin een belangrijke taak. Ouders hebben bepaalde verwachtingen van de school en de school heeft dan weer andere verwachtingen van de ouders. Deze verwachtingen kunnen uitgewisseld worden in het oudercomité. 

Het oudercomité streeft naar een goede samenwerking tussen ouders en school met als hoofddoel onze kinderen een zo aangenaam mogelijke en leerrijke schooltijd te laten beleven. 

Doeleinden

Het oudercomité wil: 

meeWERKEN: 

  • aan activiteiten georganiseerd door de school zoals de Creepy-kriebelfuif, de ijsverkoop, het schoolfeest,… 
  • door praktische ondersteuning te bieden, bijvoorbeeld door wafels en hotdogs te voorzien bij het sintbezoek en carnaval, het paasontbijt te organiseren,... 

meeDENKEN: 

  • door een brug te zijn tussen de school, kinderen en ouders. 
  • door de verwachtingen van de ouders naar de school toe te verwoorden. 
  • door mee nieuwe ideeën te lanceren. 
  • door mee te zoeken naar oplossingen voor eventuele problemen. 

meeLEVEN: 

  • door samen activiteiten te organiseren waardoor er een nauwere betrokkenheid ontstaat tussen ouders en school. Tijdens de activiteiten komen ouders naar school waardoor ze de kans krijgen om de schoolwerking van binnenuit te zien, kennis te maken met de leerkrachten en andere ouders te ontmoeten.  
  • Door steeds in een constructieve sfeer betrokken te zijn bij de school. 

Huidige samenstelling

Het oudercomité vergadert ongeveer om de vier weken om 20.00 uur in de leraarskamer in aanwezigheid van directie en enkele leerkrachten van de school. De vergaderdata kan je terugvinden in onze kalender.  

voorzitter Pieter Nicolaï
secretaris Pieter Marchand 
penningmeestersDorien Janssen en Liesbeth De Meyer

Kom jij ook meedoen?

Wil je actief mee vergaderen en activiteiten uitwerken? Of wil je liever enkel af en toe helpen op één van de activiteiten? Alle hulp is welkom!

Neem contact op met voorzitter, Pieter Nicolaï:

Stel je kandidaat voor het oudercomité