Onze visie en missie

Wij zijn een school waarin de basis wordt gelegd voor het verdere leven en leren.

We willen ervoor zorgen dat iedereen zich welkom voelt op school.
Kinderen, leerkrachten, ouders en lokaal bestuur zijn de bouwstenen van ons gemeentelijk onderwijs. Samen willen we bouwen aan kwaliteitsvol onderwijs. 
Door elk kind te bekijken als individu met zijn eigen groeimogelijkheden en kansen kunnen we gepaste zorg en begeleiding op maat aanbieden.

Door een aanpak op maat van het kind aan te bieden, creëren we groeimogelijkheden en reiken we handvaten aan. We willen onze kinderen stimuleren en begeleiden in het onderwijsproces.
We werken daarbij samen met verschillende stakeholders die onze kinderen helpen om aan hun uitdagingen te werken.

We bundelen krachten om vooropgestelde doelstellingen te bereiken. We steunen hierbij op partners binnen en buiten onze school. Door samen te werken, verbinden we onze kinderen met elkaar en met de buitenwereld.

We streven naar een open blik op onze diverse maatschappij. We geven onze kinderen normen en waarden mee zodat ze kunnen opgroeien als wereldburgers. We bereiden hen voor op de toekomst door in te zetten op nieuwe tendensen.

We zetten in op kwaliteitsvol onderwijs en gaan creatief op zoek naar innovatieve middelen om ons doel te bereiken. We geven onze kinderen inspraak en laten hen mee nadenken over de organisatie van onze school- en klaswerking.

Als openbare instelling staat onze school open voor alle kinderen!
Het pedagogisch project bepaalt de aard en het karakter van het onderwijsaanbod binnen onze school. 

In maart 2024 kregen we bezoek van de onderwijsinspectie. 
de Kriebel kreeg na de inspectieweek een gunstig advies zonder extra werkpunten.
Het volledige doorlichtingsverslag kan je hieronder lezen.