Leefregels voor leerlingen

Ik en mijn houding

 • Ik heb respect voor anderen.
 • Ik vecht niet en maak geen ruzie.
 • Ik scheld niemand uit en gebruik geen bijnamen.
 • Ik heb eerbied voor het bezit van anderen.
 • Ik pest niemand en zet ook anderen niet aan tot pesten.
 • Ik schrijf netjes en verzorg mijn schriften.
 • Ik geef thuis onmiddellijk alle brieven en nota's van de school af.
 • In de eetzaal ben ik rustig en heb ik goede tafelmanieren.
 • Ik luister steeds naar de aanwijzingen van de leraar of de begeleider.

Ik, gezondheid en hygiëne

 • Mijn kledij, schoeisel en haartooi zijn verzorgd en hygiënisch.
 • Na bezoek aan het toilet spoel ik door en was ik mijn handen.
 • Ik hou de toiletten netjes.
 • In de turnles draag ik de voorgeschreven turnkledij.
 • Ik neem mijn turnkledij regelmatig mee naar huis om te wassen.
 • Ik breng alleen gezonde versnaperingen mee.
 • Als ik dorst heb, vraag ik water aan de groepsleerkracht.

Ik en zorg voor het milieu

 • Ik zorg mee voor een nette school.
 • Ik sorteer het afval en gooi het in de juiste container.
 • Ik draag zorg voor het groen op de speelplaats.

Ik en mijn taalgebruik

 • Op school spreek ik steeds algemeen Nederlands.
 • volwassenen spreek ik aan met meneer of mevrouw.
 • De leerkrachten noem ik meester of juffrouw en de directeur spreek ik aan met meneer of mevrouw directeur.

Ik en mijn huiswerk

 • Ik maak mijn huiswerk en leer mijn lessen.
 • Wanneer ik dat niet heb kunnen doen, verwittig ik de leerkracht. Dat kan door:
  • een nota van mijn ouders in mijn agenda.
  • een briefje van mijn ouders.
 • Ik vul elke dag mijn agenda in en laat hem wekelijks of dagelijks tekenen door één van mijn ouders.
 • Wanneer ik niet mag zwemmen of turnen, breng ik een attest mee naar school.

Ik en mijn materiaal

 • Ik draag zorg voor mijn kledij en mijn schoolgerei.
 • Ik kaft mijn schriften en boeken.
 • In mijn boekentas zit alles netjes bij elkaar en steekt enkel het nodige.
 • Ik zorg ervoor dat ik altijd het nodige schoolgerei mee heb, ook voor het zwemmen en de turnles.
 • Mijn boekentas staat op de aangeduide plaats.
 • Mijn fiets staat netjes in de fietsenstalling.
 • Ik bezorg verloren voorwerpen aan de groepsleerkracht.

Ik en spelen

 • Ik speel sportief en sluit niemand uit.
 • Ik breng geen speelgoed mee naar school dat gevaarlijk is of geweld uitlokt.
 • In de klassen, gangen en toiletten speel ik niet.
 • Bij mijn aankomst op school ga ik onmiddellijk naar de speelplaats en blijf er tot het belsignaal gaat.
 • Bij het belsignaal stop ik het spel en ga ik rustig in de rij staan.