Jaarthema

"de Kriebel door de jaren heen"

Met ons jaarthema "de Kriebel door de jaren heen" willen we onze Kriebelaars en ouders meenemen in de geschiedenis van onze school.

Het huidige gebouw van de bib dat vroeger dienst deed als schoolgebouw bestaat 150 jaar.
De klassen waarin de lagere school zich bevindt, bestaan dit schooljaar 50 jaar.
Onze kleuters spelen al 10 jaar in de nieuwe gebouwen van de kleuterschool.


Daarom roepen we het schooljaar 2023-2024 uit tot jubileumjaar.


Gedurende het schooljaar zullen er verschillende activiteiten plaatsvinden in het kader van ons jaarthema.
Ook bij onze gezamenlijke schoolactiviteiten blikken we terug op "de tijd van toen"

Activiteiten:

1 september: feestelijke opening van ons jubileumjaar
27 september: de lagere school duikt in het verleden in het openluchtmuseum van Bokrijk