Centrum voor Leerlingen Begeleiding (CLB)

Kampt je kind met leermoeilijkheden, gevoelens zoals faalangst, gedrags- en gezondheidsproblemen, wordt het gepest of twijfelt het over zijn studiekeuze? Je kan bij het Centrum voor Leerlingen Begeleiding (CLB) terecht voor gratis hulp.  

Wat is het CLB? 

CLB-Kempen is een dienst waarop leerlingen, ouders en scholen een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding. In het CLB werken artsen, bedienden, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen. 

Het CLB werkt vraaggestuurd: op vraag van een leerling, ouders of van de school, kan je bij het CLB terecht voor gratis hulp. De medewerkers zoeken samen met jou naar een antwoord op je vraag of een oplossing voor je probleem. Wanneer het CLB zelf geen hulp kunnen bieden, zoeken ze voor jou uit waar je wel terechtkan.  

Het CLB helpt op vier domeinen: 

  • Preventieve gezondheidszorg: Is je kind gezond en wel? Hoort en ziet het goed? Hoe is zijn algemene fysieke toestand? Zijn er aandachtspunten? ... 
  • Leren en studeren: Kan je kind volgen op school? Heeft het leermoeilijkheden en hoe kunnen deze indien nodig aangepakt worden? ... 
  • Begeleiding van onderwijsloopbaan: Is je kind klaar voor de overstap naar lager of secundair? Wat zijn de interesses en talenten van je kind? Wat zijn de beste keuzes voor de toekomst? ... 
  • Psychisch en sociaal functioneren: Hoe voelt je kind zich in groep? Is het gelukkig op school? Kan het makkelijk vrienden maken? ... 

Wanneer kan je het CLB bereiken? 

Onze school werkt samen met de vestiging Herentals van Vrije CLB-Kempen, Hellekensstraat 2 te Herentals, tel 014 24 70 70 – herentals@clb-kempen.be.  

De contactpersoon van het CLB voor onze school is Diane Kempen.

Tijdens schoolperiodes

Het centrum is elke werkdag open van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur.

Opgelet: Op donderdagnamiddag is er intern overleg gepland. Op dat tijdstip kunnen er geen afspraken ingepland worden.

Wil je buiten de kantooruren een gesprek, dan kan dat op afspraak. 

Je kan bij het CLB ook terecht voor een anoniem chatgesprek (clbchat.be). Dit op maandag, dinsdag en donderdag tussen 17.00 tot 21.00 uur en op woensdag tussen 14.00 en 21.00 uur. 

Bereikbaarheid tijdens schoolvakanties 2022-2023

  • herfstvakantie: open gedurende de ganse vakantie
  • kerstvakantie: open op 2 en 5 januari 2023
  • krokusvakantie: open gedurende de ganse vakantie
  • paasvakantie: open op 3 en 13 april 2023
  • zomervakantie: bereikbaar voor 15 juli en na 16 augustus 2023

Voor meer informatie kan je terecht op de website van het CLB of contact opnemen met de leerkracht van je kind.