Afhalen en brengen van de kinderen

Zowel ’s morgens als ’s avonds wordt de Schoolstraat verkeersvrij gemaakt zodat onze kinderen veilig van en naar school kunnen. 

Brengen

Je begeleidt je kind tot aan de schoolpoort. Enkel in uitzonderlijke gevallen kan je, met toestemming van de directeur, je kind begeleiden tot in de klas.

Breng je jouw kind naar school voordat er toezicht is? Dan valt dit onder je eigen verantwoordelijkheid. Een mogelijk alternatief is de buitenschoolse kinderopvang.

Afhalen kleuters

Je mag je kleuter na het belsignaal afhalen aan zijn of haar klasje. Ben je wat te vroeg? Wacht dan in de rij aan de voordeur tot het belsignaal geweest is.

Afhalen lagere school

Zit je kind in de lagere school? Dan wacht je aan de schoolpoort. Kinderen die worden afgehaald, mogen niet alleen naar de parkeerplaats gaan.

Kinderen die niet onmiddellijk worden afgehaald en die even moeten wachten, verzamelen in de refter onder toezicht. De schoolingang moet steeds vrijgehouden worden .

School verlaten tijdens de schooluren

In uitzonderlijke gevallen kan een leerling die een gewettigde reden heeft, de school voor de einduren verlaten. Dat kan alleen na toestemming van de directeur en na een schriftelijke verklaring van de ouders waarin zij melden dat ze hun kind vroeger komen ophalen.
Je kan het hier downloaden:  

Huisdieren

Honden of huisdieren zijn niet toegelaten tenzij in het kader van een speciaal thema of klasproject.