Naar inhoud

Contact

Gemeentelijke Basisschool
de Kriebel
Schoolstraat 1
2250 Olen (bekijk op map)
tel.: 014 25 74 56

Nieuws

Kriebeltje 33

25 mei

Klik hier om het Kriebeltje voor de kleuters te lezen.

Klik hier om het Kriebeltje voor de lagere school te lezen.

28 mei: Schoolfotograaf kleuters

17 mei

Op 28 mei komt de schoolfotograaf voor de kleuters langs. Kleuters met broers en zusjes op de kleuterschool zullen ook gefotografeerd worden. Kleuters met broers en zusjes op de lagere school worden niet meer gefotografeerd omdat dit reeds in het begin van schooljaar gebeurde.

Slogan van de maand mei

01 mei

Er is er maar één die praat, zodat alles beter gaat !

briefwisseling 1 september '17

01 jan

Beste ouders,

Om de papierberg te verkleinen, bieden we de documenten die in het begin van het schooljaar bezorgd worden, digitaal aan. De ouders die gekozen hebben om de briefwisseling op papier te ontvangen, zullen deze op 1 september via hun kind(eren) bezorgd krijgen.
(TIP: download deze documenten en bewaar ze in een map op je computer.)

-zwemdata 5- jarige kleuters
-zwemdata zwembad Herentals klas 2a-3a-3b-5a-6a-6b
-zwemdata zwembad Geel klas 1a-1b-2b-4a-4b-5b
-data verkeerspark
-bestelling turnkledij
-avondstudie klas 5 en 6
-afwezigheidsbriefjes (mag ook handgeschreven) - lagere school
-ziektebriefje (mag ook handgeschreven) - lagere school
-externe begeleiding (kiné, logo, ...) doormailen naar juf Ann (ann.branckaerts@dekriebel.eu)
-vakantiedagen schooljaar 2017 - 2018
-infobrochure kleuters
​-schoolreglement 17-18
-afsprakennota 17-18
-uitnodiging infoavond 6/9 kleuters
-uitnodiging infoavond 6/9 lagere school klas 1-2-3 en 20/9 klas 4-5-6

​-aanvraag studietoelage 17-18 (documenten zijn ook te bekomen op de school of de aanvraag kan ook digitaal gebeuren via www.schooltoelage.be )

-afvalarme school

 

 

 

leerlingenparlement dec 17

20 dec

Op dinsdag,19 december heeft ons leerlingenparlement vergaderd. Tal van ideeën werden uitgewisseld en besproken. Via deze link kan je het verslagje van deze bijeenkomst nalezen.

Bekijk al het nieuws »